Интернет маркетинг, онлайн реклама и Facebook приложения Internet marketing, online advertising and Facebook applications

Маркетинг в социалните медии / Social media marketing

Подобно на традиционните инициативи за насърчаване на продажбите, маркетингът в социалните медии споделя същите брандинг и комуникационни цели, но се различава по тяхното изпълнение. Social media marketing (SMM) е форма на Интернет маркетинг, проведен чрез многото разнообразни възможности за социални контакти, които предлага Интернет, включително социални мрежи, общности, блогове, форуми, новинарски сайтове и други нововъзникващи форми на онлайн медии.

Маркетинг и реклама в социалните медии

За разлика от традиционния маркетинг, този в социалните медии изисква много по-изтънчен подход, тъй като всяка дейност на сцената, трябва да бъде приета от съответната общност и нейните изисквания, желания, привърженици. Една ефективна социална кампания трябва да стимулира интереса и участието на целевата си аудитория, без да нарушава изградените правила за потребителско доверие. Ние от Публисити познаваме добре уникалните предизвикателства и природата на SMM. Затова разработваме индивидуални стратегии за всеки наш клиент, който желае да се потопи в света на социалните комуникации.

Знаем, че използвате Facebook, MySpace, YouTube, Flickr, Twitter, Digg, Delicious и много български техни еквиваленти. Вие пък знаете, че клиентите Ви са там и общуват помежду си. Ние можем да ги заинтригуваме от Ваше име и във Ваша полза!

План "Маркетинг в социалните медии"

Маркетинговият план е предвиден за всички личности и организации, които желаят да използват социалните медии за утвърждаване на търговска марка, изграждане на общност от почитатели и провеждане на вирусен и бъз маркетинг. Планът описва Вашите цели и задачи, таргет аудитория, както и набелязва стратегии за изпълнение, включващи избрани оналйн медии, тактики за навлизане, методи за управление на потребителския интерес и ключови показатели за измерване на успеха. Вашата маркетингова кампания в социалните медии трябва да бъде неразделна част от цялостната Ви стратегия за Интернет маркетинг.

Планът за маркетинг в социалните медии съдържа препоръки, които да помогнат на съдържанието на Вашия сайт да бъде по-ангажиращо, по-лесно за разпространение и по-удобно за потребителите. С тези напътствия ще оптимизирате Вашите изображения, видеа, подкасти, като увлечете Вашите потребители чрез умело и стилно представяне. Ние ще Ви покажем как да добавите тагове, маркери, бутони за споделяне в социални мрежи и други функции, които да насърчават участието на потребителите и да ги мотивират да споделят помежду си съдържанието на сайта Ви. Крайната цел е създаването на активна социална общност и разширяването й без допълнителни разходи.


Интернет маркетинг

Уеб продукти

Идеи за е-маркетинг

Онлайн инструменти

За компанията


Последвайте ни

Публисити във Facebook Публисити в Twitter Публисити в Pinterest Публисити в LinkedIn