Интернет маркетинг, онлайн реклама и Facebook приложения Internet marketing, online advertising and Facebook applications

Ръководство на рекламодателя

Публисити се ангажира да защитава интереса на своите рекламодатели и да работи открито и честно с тях, когато им предоставя своите услуги. Ние желаем нашите рекламодатели да вземат информирани решения за работата си с нас, което означава, че сме открити и честни във взаимоотношенията си помежду ни. Ние описваме подробно нашите услугите си и свързаните с тях разходи, както и резултатите, които Вие като рекламодатели може да очаквате. Ние не изказваме фалшиви, заблуждаващи или нереалистични твърдения и обещания. Настоящите правила и практики представляват ръководство за нашите рекламодатели и описват как защитаваме техния интерес.

Ние сме прозрачни

За да се възползвате в пълна степен от предимствата на рекламирането с Google, Вие ще разполагате по всяко време с правилната информация, за да вземате информирани решения. Поради тази причина ние сме открити по отношение на всяка информация, която се отнася до тези решения. Освен това, ние полагаме всички необходими усилия, за да Ви предоставяме всяка друга подходяща информация, когато ни бъде поискана.

Разходи и ефективност на рекламирането с Google

Като минимум ние осигуряваме на клиентите си месечни отчети за ефективността, които включват данни за разходите, кликванията и импресиите на ниво профил за рекламиране в Google. Когато споделяме с Вас данни за разходите за рекламирането с Google, ние съобщаваме точната сума, таксувана от Google, като изключваме таксите, начислявани от нас.

Ако предоставяме други отчети за разходите или ефективността, освен минимално изискваните, описани по-горе, те също се отнасят конкретно за рекламните продукти на Google. Ако Ви предоставяме ежедневно отчитане за разходите и ефективността на ниво ключови думи за всички рекламни мрежи, ние също предоставяме ежедневно отчети и за ключовите думи в AdWords.

Ние споделяме с Вас отчетите си за разходите и ефективността на рекламирането с Google по и-мейл, за да имате улеснен достъп до тях. Освен това, Вие като рекламодател разполагате с достъп до Вашия AdWords профил по всяко време, за да следите всички данните за разходите и ефективността на Вашите кампании.

Такси за управление

Ние като агенция начисляваме такса за управление на Вашите рекламни кампаниии, като Ви уведомяваме своевременно какви са те и кога ще бъдат начислени. Като минимум ние Ви информираме писмено преди всяка първа продажба и посочваме наличието на тази такса във фактурите ни към Вас. Вие ясно може да отличите в нашите фактури разходите си за рекламиране в Google и разходите си за нашите такси за създаване и управление на кампаниите.

Споделяме известието за разкриване на информация

Смятаме, че за рекламодателите с малки и средни рекламни бюджети, които може да не разполагат с ресурсите и експертните познания на големите рекламодатели, е особено важно да знаят какво могат да очакват от работата си с нас. Ето защо когато обслужваме клиенти с малки до средни бюджети, ние споделяме известието за разкриване на информация "Работа с трети страни" с всички наши рекламодатели.


Интернет маркетинг

Уеб продукти

Идеи за е-маркетинг

Онлайн инструменти

За компанията


Последвайте ни

Публисити във Facebook Публисити в Twitter Публисити в Pinterest Публисити в LinkedIn