Интернет маркетинг, онлайн реклама и Facebook приложения Internet marketing, online advertising and Facebook applications

Успешно брандиране в Интернет

Замисляли ли сте се как да брандирате успешно Вашата търговска марка в Интернет и как да избегнете евентуални клопки или грешки? Понякога, ако не следвате утвърдените правила, шансът да успеете е далеч по-осезаем. Един от фокусите на брандирането е създаването и поддържането на лоялност у клиентите. Всички комуникационни канали трябва едновременно да спомагат в изграждането на положителен имидж на организацията, да осъществяват нейните бизнес цели и да задоволяват очакванията на клиентите.

Ние от Публисити разбираме колко сложен и важен е всеки брандинг процес. Предлагаме на компании и огранизации всички необходими дейности и услуги, с които те да се насочват към глобалната аудитория и да провеждат печеливш бизнес в Интернет. За целта разработваме уеб приложения и провеждаме рекламни кампании, които са изцяло съобразени с Вашия корпоративен имидж и отличаващи знаци на търговската марка.

Стратегия за Интернет брандиране

Корпоративното брандиране обхваща всички параметри на Вашия бизнес и се състои от множество елементи, които са взаимосвързани, но видимо различни. Визията на Вашия уеб сайт е също толкова значима, колкото и печатните материали на фирмата Ви като каталози, брошури, визитки и т.н. Интериорният дизайн на Вашия офис или магазин не е по-маловажен от опаковките на продуктите. Всички те съвкупно представят Вашата марка като уникален образ и като такъв, ще бъдете запомнени, класифицирани и признати от обществеността, Вашите партньори и клиенти.

Брандирането в Интернет изисква внимателно подготвена стратегия, която да е в пълно съотвествие с вече познатите Ви черти. Ние ще Ви помогнем в утвърждаването на Вашата търговската марка в световната мрежа като прибавим допълнителна стойност към портфолиото на марката. Стратегията ще съдържа конкретни предложения и начини за позициониране. Тя ще преследва следните цели:

  • предизвикване на положителни реакции и желани действия от целевата група;
  • създаване и поддържане на лоялност, доверие, познаваемост и авторитет;
  • увеличаване на броя на лоялните клиенти и партньори;
  • представяне на търговската марка последователно през всички възможни медийни канали;
  • използване на вече съществуващите търговско име, лого, слоган, корпоративна визия и др.;
  • изготвяне на брандирани уеб страници, и-мейл шаблони, Facebook страница и група, RSS четец.

Проучете какви са възможностите за Интернет брандиране и ги приложете заедно с настоящите си маркетингови комуникации. Свържете се с нас и ще Ви посъветваме безплатно!


Интернет маркетинг

Уеб продукти

Идеи за е-маркетинг

Онлайн инструменти

За компанията


Последвайте ни

Публисити във Facebook Публисити в Twitter Публисити в Pinterest Публисити в LinkedIn