Интернет маркетинг, онлайн реклама и Facebook приложения Internet marketing, online advertising and Facebook applications

Одит и доклади за повишаване на ефективността

За някои компании управлението на собствените Интернет маркетинг инициативи е вътрешен корпоративен приоритет и те не желаят да поверяват делата си на други професионалисти. Ако желаете просто да разберете дали Вашата Pay-Per-Click / Плати за клик реклама работи ефективно или да проверите дали критериите Ви за измерване на резултатите са разумни и сте подбрали правилно метриките, нека направим одит на текущото състояние и Ви посъветваме.

Одит на уеб сайт и доклади за повишаване на ефективността

Всеобхватен одит

Дали е въпрос на ключовите думи и фрази, на които загалате в Интернет търсачките или на начина, по който провеждате кампаниите си и определяте позиционирането и стратегиите си за таргетиране? Чудите ли се как точно разходвате средствата си и дали правилно анализирате данните от кампаниите си? Ако не сте уверени в отговорите на тези въпроси, може да се възползвате от нашите експертни познания. Ние ще вникнем в детайлите на Вашите кампании и маркетингови разходи и ще проведем професионален одит, за да опишем текущите резултати.

Одитът, който извършваме, включва цялостна оценка не само на Вашите онлайн кампании, но и на бизнес целите, които сте си поставили и начините, по които ги преследвате. Досещате се, че желаем да анализираме целия път, които посетителите изминават, докато се превърнат във Ваши реални клиенти. Функционалността и ползваемостта, структурата и навигацията са примерни аспекти на анализа на сайта Ви. С помощта на Google Analytics можем да извършим наблюдение на всички процеси - от чисто техническите до изцяло финансовите. Наградата за Вас ще бъде себепознаването!

Подробни и обобщени доклади

С нашите доклади Вие сами ще подбирате оптималните решения за подобряване на Вашия уеб сайт и така ще увеличавате популярността му в Интернет като привличате нови потребители. Когато разполагате с подредена информация, набелязани проблемни точки и надлежни препоръки за оптимизиране на процесите, Вие далеч по-лесно ще ръководите и надграждате бизнеса си.

След нашите обобщени доклади Вие ще знаете как да:

  • представяте нова и примамлива информация на сайта си;
  • управлявате по-ефективно разходите си за Интернет маркетинг;
  • подтиквате повече посетители да извършват покупка или друго желано действие;
  • подобрите качеството и увеличите удовлетвореността на клиентите си;
  • познавате по-добре конкурентите си и възможностите за растеж в бранша;
  • планирате успешното развитие на бизнеса си с вече оптимизиран бюджет.

Интернет маркетинг

Уеб продукти

Идеи за е-маркетинг

Онлайн инструменти

За компанията


Последвайте ни

Публисити във Facebook Публисити в Twitter Публисити в Pinterest Публисити в LinkedIn