Интернет маркетинг, онлайн реклама и Facebook приложения Internet marketing, online advertising and Facebook applications

Маркетинг при търсене / Search marketing

Маркетинг и реклама при търсене

План "Маркетинг при търсене"

Планът за маркетинг при търсене (search marketing) е предназначен за бизнес модели и организации, които желаят да увеличават познаваемостта на своята търговска марка, да оптимизират разходите си и да получават висока възвращаемост от онлайн кампаниите си в Интернет търсачките като Google, Yahoo!, MSN и др.

Маркетинговият план включва цялостна оценка на потенциалните приходи, размера на пазара и възможностите на Вашия текущ сайт да набира и задържа клиенти. Планът съдържа стратегия за провеждане на ефективен маркетинг при търсене и разнообразни техники в помощ на Вашите бизнес цели и стремежи. Освен действителни препоръки за подобряване на ползваемостта, съдържанието и дизайна на сайта, Вие ще откриете задълбочени анализи на тенденциите на пазара и позиционирането на избрани продукти и услуги. Чрез SWOT анализ ще идентифицираме Вашите силни и слаби страни, както и възможните заплахи от преки конкуренти или нови технологии.

Анализът на конкурентноспособността разглежда Вашите три основни конкурентa при търсене и оценява качествата на техните продукти и услуги, търговски и маркетингови стратегии, текущи позиции и видимост в търсачките.

Стратегия за маркетинг при търсене

Стратегията включва дефинирането на целите на кампанията, таргет потребителите и пазарните сегменти, рекламния бюджет и метриките за отчитане на резултатите. Тя подбира оптималения микс от медии за търсене и подготвя конкретен план за провеждане на кампанията. В зависимост от целите и бюджета Ви планът ще опише подробно изпълнението и крайната оценка на следните дейности:

  • развиване на рекламен криейтив и специални целеви (landing) страници;
  • подобряване на сайта и процеса на реализиране на конверсии;
  • подбор на ключовите думи и фрази и групирането им по тематичност;
  • насоки за подобряване на видимостта в търсачките;
  • платени реклами при търсене в мрежи за продуктово сравнение;
  • методи и подходи за управление на кампанията;
  • прогнози за възвращаемостта на инвестициите.

Интернет маркетинг

Уеб продукти

Идеи за е-маркетинг

Онлайн инструменти

За компанията


Последвайте ни

Публисити във Facebook Публисити в Twitter Публисити в Pinterest Публисити в LinkedIn