Интернет маркетинг, онлайн реклама и Facebook приложения Internet marketing, online advertising and Facebook applications

Гъстота на ключовите думи

Този инструмент за Интернет маркетинг Ви позволява да проверите каква е гъстотата на избрани ключови думи и фрази в даден текст. По този начин лесно ще се ориентирате, когато създавате богати на съдържание и добре оптимизирани страници от Вашия сайт. Вие може да проверите каква е гъстотата на ключовите думи, като първо въведете текстовото съдържание и след това напишете самите думи по-долу. Стойността, която ще получите, показва какъв процент от цялото съдържание заема дадената ключова дума или фраза.


Въведете текстово съдържание:


Въведете ключови думи и фрази:

Kлючова дума: % от текста
Kлючова дума: % от текста
Kлючова дума: % от текста

Интернет маркетинг

Уеб продукти

Идеи за е-маркетинг

Онлайн инструменти

За компанията


Последвайте ни

Публисити във Facebook Публисити в Twitter Публисити в Pinterest Публисити в LinkedIn