Интернет маркетинг, онлайн реклама и Facebook приложения Internet marketing, online advertising and Facebook applications

Фунционалност и ползваемост на уеб сайт

Преди да стартирате Вашия уеб сайт, искате да се убедите, че той е напълно безупречен и функционира както сте го планирали. Ако вече разполагате със собствен сайт, но не сте сигурни дали неговата навигация е удобна за посетителите и съдържанието е максимално достъпно, то проверете доколко добре сте си свършили работата. Анализите на функционалността и ползваемостта на сайта Ви трябва да предхождат маркетинговите инициативи. Все пак, защо да доставяте целеви трафик, ако посетителите не харесват това, което виждат?

Фунционалност и ползваемост на уеб сайт

Преглед на общата пригодност на сайта

Нашите анализи за фунционалността на отделните елементи и цялостната ползваемост на Вашия сайт ще опишат всички пропуски в неговата структура, програмен код, дизайн, навигация и съдържание, които имат отношение към общото впечатление у потребителите и пряката интеракция с тях. Ние обективно ще оценим Вашия уеб сайт и ще осигурим ценна обратна информация за десет ключови области, които оказват пряко въздействие върху употребата на сайта.

Десетте ключови области, които преглеждаме и оценяваме са:

  1. Използвани технологии и похвати.

  2. Логове на сървъра и друга техническа информация.

  3. Ползваемост на навигацията, вътрешното търсене и архитектурата.

  4. Визуален дизайн и графични елементи.

  5. Съдържание на маркетинговите съобщения.

  6. Ангажираност и изграждане на отношения.

  7. Процес на реализиране на конверсии от потребителите.

  8. Достоверност, иновативност и авторитет.

  9. Комуникации и обратна връзка с клиентите.

  10. Справяне с грешки и непредвидени ситуации.

Желаем да Ви консултираме с действителни препоръки за подобрение на уеб сайта, за да постигнете в крайна сметка висока и постоянна възвращаемост на инвестициите (ROI)!


Интернет маркетинг

Уеб продукти

Идеи за е-маркетинг

Онлайн инструменти

За компанията


Последвайте ни

Публисити във Facebook Публисити в Twitter Публисити в Pinterest Публисити в LinkedIn