Интернет маркетинг, онлайн реклама и Facebook приложения Internet marketing, online advertising and Facebook applications

Ангажираните клиенти

Все по-често се забелязва тенденцията в предоставяне на активна роля на потребителите в процеса на развиване на продукта или услугата. Известна още като краудсорсинг (crowdsourcing), тази нова парадигма има огромно значение за популяризиране на идеите и увеличаване на продажбите чрез съпричастност.

Ангажираност и съпричастност на клиентите

Ангажираност и съпричастност

Удовлетвореността на клиентите Ви показва доколко успешно сте си свършили работата, но ангажираността на потребителите е по-точната мярка за истинската стойност на взаимоотношенията Ви с тях. Тя обхваща по-задълбочени и по-устойчиви връзки и трябва да бъде Вашата приоритетна цел. Ето пет причини защо измерването на ангажираността е далеч по-ценно:

  1. Удовлетвореността е измерването на минал опит, а не индикатор за бъдещото поведение.

  2. Изключително доволните клиенти често се държат по начин, подобен на по-малко доволните.

  3. Ангажираните клиенти помагат при разпространението на маркетинговото съобщение.

  4. Липсата на ангажираност може да нарани бизнеса Ви повече, отколкото предполагате.

  5. Ангажираните клиенти добавят още стойност към базисната, която сте вложили.

Ние от Публисити уверено твърдим, че най-ценната придобивка за всеки бизнес са именно ангажираните клиенти. Те са с най-голяма стойност за развитието на бизнеса и изпълнението на стратегии, но и с най-висока цена за привличане и приобщаване. Не ги изпускайте - включете ги в активна социална комуникация помежду им и с Вас. Възползвайте се от нашия доказан усет да ги открием и хитри умения да ги заинтригуваме!

Пълноценен социален маркетинг

Пълноценният и максимално ефективен Facebook маркетинг изисква умелото съчетание на трите елемента - собствено Facebook приложение, страница и група. Когато всички те са координирани, едновременно провеждани и правилно управлявани, Вие ще бъдете сигурни, че обхващате най-голямата световна медия Facebook, в която участват и над 500 000 българи. Свържете се с нас, за да обсъдим как да обедините и ангажирате повече Ваши потребители!


Интернет маркетинг

Уеб продукти

Идеи за е-маркетинг

Онлайн инструменти

За компанията


Последвайте ни

Публисити във Facebook Публисити в Twitter Публисити в Pinterest Публисити в LinkedIn