Интернет маркетинг, онлайн реклама и Facebook приложения Internet marketing, online advertising and Facebook applications

Процесът на онлайн медия планиране и закупуване

Процесът на онлайн медия планиране и закупуване

В Публисити смятаме, че оптимизираният процес на работа е този, който е планиран внимателно и разделен на етапи. Затова процесът на онлайн медия планиране и закупуване включва следните последователни фази:

  1. Дефиниране на целите - първата стъпка, която предприемаме, е да разберем нуждите на Вашия бизнес и желанията на таргет аудиторията. Важно е да определим какво се опитвате да постигнете, за да можем да го изразим в стратегически цели. Дали това е увеличаване на познаваемостта на марката, провеждане на краткосрочна промоция за насърчаване на продажбите или освежаване на базата с клиенти - тази предварителна информация стои в основата на всяко успешно планиране.

  2. Създаване на план на действие - веднъж дефинираме ли базисните цели, можем да създадем уникален план на действие за Вашата онлайн кампания. Планът ще съдържа всички поставени задачи и цели, както и възможните начини за осъществяването им.

  3. Развиване на стратегия - на база дефинираните цели и начертаната посока на действие, ние ще Ви помогнем в избора на най-подходящите медии, чрез които да доставите Вашето маркетингово съобщение на точната аудитория в точния момент. От решаващо значение ще бъде разбираемостта на информацията, която представяте.

  4. Проучване на рекламните мрежи - ние знаем, че не съществува обща формула за успех. Това, което работи за едни, не гарантира успеха на други. Нашето щателното проучване на рекламните мрежи и групи от сайтове с демографското разпределение на потребителите им ще позволи да откриете правилните реципиенти на Вашата реклама.

  5. Договаряне и провеждане - благодарение на отстъпките ни като медийна агенция ние ще договорим най-добрите цени за Вашата кампания и ще разпределим рекламния Ви бюджет по приоритети. След като организираме кампанията Ви по избраните сайтове, ние ще я наглеждаме и управляваме до самия й край.

  6. Анализ и подобрения - непрекъснатият анализ на текущите резултати и проследяването на ефективността в течение на кампанията Ви са жизненоважни. По този начин ще открием кои са възможните подобрения. Нашите своевременни съвети ще Ви насочват в избора на правилни решения.


Интернет маркетинг

Уеб продукти

Идеи за е-маркетинг

Онлайн инструменти

За компанията


Последвайте ни

Публисити във Facebook Публисити в Twitter Публисити в Pinterest Публисити в LinkedIn