Интернет маркетинг, онлайн реклама и Facebook приложения Internet marketing, online advertising and Facebook applications

Стратегическо медия планиране

Преди да започнем да разработваме печеливша стратегия, ние предварително проучваме всички специфики на Вашия бизнес - от търговската марка и маркетинговите цели, до особеностите на продуктите и услугите, които предлагате на клиенти. Важни са дори технологиите, които стоят зад Вашия сайт, тъй като те оказват влияние върху начина на представяне на информацията.

Стратегическо медия планиране

Доказана стратегия при планирането

Развиването на стратегията включва множество методи за сегментиране на потребителите, оценяване на техния опит и познаваемост на марката, проучване на комуникационните канали, брейнсторминг, анализ на процесите, визуализиране на целите и др. От огромно значение е да определим кои са ключовите носители на стойност за потребителите Ви, както и факторите, влияещи директно върху възвращаемостта от инвестицията. След като оценим различните фактори по важност, ние създаваме уникален план на действие, който е съобразен с начертаната стратегия и бизнес цели.


Интернет маркетинг

Уеб продукти

Идеи за е-маркетинг

Онлайн инструменти

За компанията


Последвайте ни

Публисити във Facebook Публисити в Twitter Публисити в Pinterest Публисити в LinkedIn