Интернет маркетинг, онлайн реклама и Facebook приложения Internet marketing, online advertising and Facebook applications

Подходът ни към ефективен и-мейл маркетинг

И-мейл маркетингът заема важно място във Вашите комуникационни практики. С негова помощ Вие ще привличате нови клиенти, ще ги образовате, ще им продавате продукт или услуга и ще градите трайни бизнес взаимоотношения с тях. Независимо дали сте търговец, издател или агенция, Вие ще продавате повече, ще популяризирате търговската си марка и ще информирате клиентите си регулярно за специални оферти и промоции.

Личен подход към ефективен и-мейл маркетинг

Личен подход според правилата

За да успеете, ние гарантираме, че ще провеждаме Вашия и-мейл маркетинг по определените от законодателството правила. Подходът ни включва предоставяне на допълнителни доказателства за самоличността на подателя и подчертава необходимостта от централизирано управление на абонамента. Когато създаваме Вашия информационен бюлетин, ние:

 • обръщаме се персонално към всеки Ваш клиент, като подчертаваме неговата значимост и търсим одобрението му;
 • изграждаме привлекателен дизайн на всеки и-мейл шаблон с удобна навигация и отчетлива структура на съдържанието;
 • грижим се Вашите и-мейл съобщения да са информативни, ненатрапчиви, подредени, целенасочени, регулярни и статистически отчетени;
 • идентифицираме търговските съобщения като такива, които съдържат търговска покана или предложение;
 • поставяме името и и-мейл адреса на Вашата компания като "от" адрес в заглавната информация на всяко изпратено съобщение;
 • въвеждаме ясно заглавие или подканваща фраза в полето "относно", за да привлечем потребителския интерес;
 • позволяваме исканията за отписване да бъдат получавани и обработвани чрез директен отговор на изпратеното съобщение;
 • обработваме исканията за отписване в рамките на десет дни и дори по-малко;
 • поддържаме централизирано управлявани бази данни, съдържащи списъците с и-мейл адреси на Вашите клиенти;
 • гарантираме, че съобщенията от отдел "Продажби" са свързани с Вашите CRM системи, за да запазваме история на комуникацията с всеки отделен клиент;
 • записваме физическото местонахождение и пощенския адрес на Вашата компания в края на всяко и-мейл съобщение, за да подсигурим прозрачност.

Интернет маркетинг

Уеб продукти

Идеи за е-маркетинг

Онлайн инструменти

За компанията


Последвайте ни

Публисити във Facebook Публисити в Twitter Публисити в Pinterest Публисити в LinkedIn