Интернет маркетинг, онлайн реклама и Facebook приложения Internet marketing, online advertising and Facebook applications

CPC или CPM - кое да изберем

В света на Интернет рекламата често ще срещате понятията CPC и CPM. Какво точно означават и каква всъщност е разликата между тях? Казано накратко, това са два различни ценови модела. CPC (Cost per click) се използва за обозначаване на цената, която даден рекламодател заплаща за единичен клик върху негова рекламна форма. CPM (Cost per thousand) е цената, която рекламодателят заплаща за 1000 показвания на неговата реклама и се използва предимно при показване на графични изображения и банери с анимации. Google AdWords работи и с двата ценови модела, затова всеки рекламодател сам трябва да определи кой е по-подходящият за нуждите му.

Google Search и CPC

Ако изберете Вашата реклама да се показва в Google Search при търсене по определени от Вас ключови думи, то ще заплащате единствено, когато потребителите кликнат върху Вашата реклама, т.е. на CPC база. По този начин рекламата Ви ще бъде изключително ценово ефективна, защото няма да заплащате при показване, а само след кликване.

Google Search и CPC

Google Content Network и CPC или CPM

Ако Pay-Per-Click рекламата Ви ще се показва и в други сайтове, които са част от партньорската мрежа, наречена Google Content Network, Вие може да изберете дали да заплащате за единичен клик или на брой показвания, наречени още импресии. Изборът Ви трябва да бъде обоснован от целите Ви. Ако разполагате с ограничен бюджет, то по-добре ще е да заплащате само след кликване. Ако път целите да градите имидж и присъствие в Интернет като използвате банер с анимации например, то CPM моделът ще бъде използван за описване на разходите Ви. Тъй като банерите са по-големи от текстовите позиции в Google Search, Вие ще разполагате и с по-голяма рекламна площ, където да представите изчерпателна информация.

Google Content Network и CPC или CPM

Нека Ви посъветваме!

В зависимост от размера на рекламния Ви бюджет и поставените маркетингови цели, ние ще Ви посъветваме кой ценови модел да изберете. Имайте предвид, че ако желаете да присъствате в точно определени Интернет сайтове или групи от сайтове, то почти винаги ще заплащате за брой показвания, съответно в CPM.


Интернет маркетинг

Уеб продукти

Идеи за е-маркетинг

Онлайн инструменти

За компанията


Последвайте ни

Публисити във Facebook Публисити в Twitter Публисити в Pinterest Публисити в LinkedIn