Интернет маркетинг, онлайн реклама и Facebook приложения Internet marketing, online advertising and Facebook applications

Подбор на ключовите думи и фрази в Google AdWords

Подбор на ключовите думи и фрази

За създаването на една успешна Google AdWords кампания се изискват големи усилия, умения и добра стратегия при проучването и подбора на ключовите думи. Стратегията е важна, защото именно по тези ключови думи Вие ще определите таргет потребителите. След като дадена стратегията с подбрани ключови думи бива начертана, следва оригинално мислене при превръщане на кампанията в силно атрактивна чрез множество свежи рекламни съобщения в блоковете. Те ще привличат достатъчно голям трафик, но ще е необходимо да се прави ежедневен анализ на резултатите и да се отразяват адекватни промени в реално време докато се открият оптималните резултати – възможно най-много посетители за най-малко изразходвани средства.

Как съставяме Вашите списъци с ключови думи?

С предварително задълбочено изследване ще бъдат определени ключовите думи с най-високо търсене от страна на потребителите и възможно най-ниско ниво на конкуренция от други рекламодатели. След като анализираме тази информация, ние ще Ви предложим дневен бюджет, с който да се купуват кликвания, както и максимална цена за единичен клик (CPC).

Списъци с ключови думи

Когато съставяме списъците с ключови думи, ние разсъждаваме като Ваш клиент, за да дефинираме термините и понятията, които те биха използвали, за да опишат продуктите или услугите Ви. Щом открием подходящи ключови думи или фрази, ние разширяваме списъка, за да включим повече техни вариации - множествено число, пълен и непълен член, популярни устойчиви словосъчетания, синоними, дори възможни правописни грешки. Важно е да умножим всяка кючова дума или фраза във всичките й вариации в AdWords - широко, точно, по фраза или отрицателно съвпадение. Така крайните списъци може да се състоят от над 20 000 ключови думи и фрази, което ще гарантира изключително точно насочване на Вашата реклама.


Интернет маркетинг

Уеб продукти

Идеи за е-маркетинг

Онлайн инструменти

За компанията


Последвайте ни

Публисити във Facebook Публисити в Twitter Публисити в Pinterest Публисити в LinkedIn